Stell av torvtak

stell av torvtak på hytte på Lemonsjøen i Vågå

Eit pent torvtak krev stell og vedlikehald. Vi kan veilede og gje gode råd om kva du bør gjere med hyttetaket, og vi kan hjelpe deg med vedlikehaldet.

Om våren er det viktig å kalke og gjødsle, og om hausten skal graset slåast, rakast samen og kjørast bort. SN kan bistå med dette.

Samtidig som vi er på taket, går vi over og kontrollerer at beslag og torvhalder er i orden, og vi rensker takrenner for lauv og jord.

Husk at torvtaket ikkje er ein plen. Det viktigaste er at taket er tett.