Tenester

Vedlikehald

SN utfører alt av stell og vedlikehald, og kjem gjerne innom for veiledning og gode råd.

Stell av torvtak

Eit pent torvtak krev stell og vedlikehald. Vi kan veilede og gje gode råd om kva du bør gjere med hyttetaket, og vi kan hjelpe deg med vedlikehaldet.

Les mer

Beising og snekring

Treng hytta eit strøk med beis, eller kanskje skulle uteplassen vore utvida? SN Hytteservice kan hjelpe deg med dette.

Les mer

Reinhald

Treng du hjelp til å vaske ned hytta, eller klargjere den for neste besøk? SN Hytteservice tek gjerne jobben for deg, slik at du slepp å bruke verdifull fritid på dette.

Les mer

Snømåking

Er du lei av å bruke halve helga på måking når du er på hytta? SN Hytteservice tek både små og store brøytejobbar.

Les mer

Trefelling

SN har utstyr og kunnskap og hjelper gjerne til med dette.

Trefelling

Har du store tre på tomta som skulle vore fjerna? Dette er arbeid som bør utføres av fagfolk. SN Hytteservice tek jobben for deg.

Les mer

Ved

Bestill ved levert ved hytteveggen, eller lagt inn i boden. Vi har både bjørk og furu.

Levering av ved

SN Hytteservice kan levere tørr ved til hytta di, slik at du slepp å bekymre deg for at du ikkje har nok ved til peiskosen når du er på hytta.

Les mer

Avfall

Vi henter det du vil kaste på hytta, sorterer og leverer det til Vågå kommune sin miljøstasjon.

Handtering av avfall

Har du avfall som du skulle ha levert til miljøstasjon, men er ikkje på hytta når den er open? Vi kan ordne alt for deg.

Les mer