Reinhald

hytte som blir vasket innvendig

Treng du hjelp til å vaske ned hytta, eller klargjere den for neste besøk? SN Hytteservice tek gjerne jobben for deg, slik at du slepp å bruke verdifull fritid på dette.

Uansett om du berre vil ha hjelp til enkel reingjering etter at du har reist heim etter helgeopphaldet, vil ha full nedvasking av hytta før sommaren, eller ynskjer vask med jamne mellomrom: SN kan utføre alt av reinhald.

Du kan sjølv velje om du vil ha fastavtale på reinhald, eller om du vil bestille vask etter behov.