Trefelling

Fagfolk som feller tre ved hytte på Lemonsjøen i Vågå

Har du store tre på tomta som skulle vore fjerna? Dette er arbeid som bør utføres av fagfolk. SN Hytteservice tek jobben for deg.

SN har utstyr og kunnskap, og tek gjerne oppdrag med felling av tre.

Etter felling og kapping kan vi også kløyve kubbene og legge det opp til tørk, slik at vinterveden blir kortreist frå eiga tomt.

Kvisten kan vi levere på miljøstasjon der den blir til flis.

Ved som er kløyvd og stabla etter trefelling rundt hytta.