Snømåking

måking av snø ved hytte i Vågå

Er du lei av å bruke halve helga på måking når du er på hytta? SN Hytteservice tek både små og store brøytejobbar.

Du har sikkert opplevd å komme til hytta og måtte starte ferien eller helgebesøket med å måke snø.

SN har utstyr for å brøyte parkeringsplassar og gangveger, slik at du kan gå tørrskodd heilt inn på trappa ved hytta di.

Vi tek også tak og uteplassar ved behov.

Snømåking blir utført som enkeltoppdrag på tilkalling. Du kan også bestille fastavtale.