Beising og snekring

Beis ved brun tømmervegg på hytte ved Lemonsjøen

Treng hytta eit strøk med beis, eller kanskje skulle uteplassen vore utvida? SN Hytteservice kan hjelpe deg med dette.

Ta kontakt med oss, så kjem vi innom og gjev gode råd før du startar prosjektet på hytta.

Mindre jobbar som blant anna snekring og beising, tek SN seg av sjølve. Større oppdrag blir gjerne formidla til eit av dei lokale byggefirmaene vi samarbeider med.

beising av hytte