Handtering av avfall

fjell og himmel

Har du avfall som du skulle ha levert til miljøstasjon, men er ikkje på hytta når den er open? Vi kan ordne alt for deg.

SN kan hjelpe til med dette. Vi henter det du vil kaste, sorterer og leverer det til Vågå kommune sin miljøstasjon.

SN Hytteservice kan levere avfall frå hytta di.